Fotokostky - zakázková výroba dřevěných skládacích kostek

MENU
Dřevěné kostky
Přejít na obsah


Zakázková výroba dřevěných skládacích kostek.


Originální dárek pro děti, dospělé nebo také Vaše obchodní partnery. Již při objednávce minimálně 10 sad je poskytnuta množstevní sleva.
Poptávku pošlete prosím na email: fotokostky@centrum.cz

Hračky jsou v životě dětí velmi důležité a hračka, která navíc motivuje k přemýšlení a tvořivosti je ještě mnohem pro děti poutavější.  

Dřevěné kostky s fotografiemi jsou pro děti motivující. Děti si skládají sami sebe, své nejbližší, a nebo domácí mazlíčky. A to děti rozhodně baví.  
Dřevěné skládací kostky jsou originálním dárkem pro děti,
přátele, kamarády či známé.
           Každé sadě dřevěných skládacích fotokostek je věnována osobní péče.
       Jedná se o ruční výrobu, a tak je možné výrobek označit Hand Made.

Rozvoj osobnosti hrou
Hra s hračkami nejen odráží určité osobnostní rysy, schopnosti a dovednosti, nálady a
city, ale pomáhá je též rozvíjet.
Znalosti i vědomosti se kombinují s představivostí a
fantazií.
Hra připravuje předškolní dítě na život v kolektivu, individuální hra předchází hře ve
dvou a kolektivní hře.

Výběr hračky
Největší vliv na výběr hračky má věk dítěte a jeho záliby. Velký důraz je rovněž kladen
na materiál a na to co hračka v dítěti rozvíjí. Dále se na rozhodování o nákupu podílí
cena, osobní doporučení a vlastní zaujetí hračkou.

Materiály hraček
Nejpopulárnějším materiálem pro výrobu hraček je s velkou převahou dřevo. Textil a
plast jsou v žebříčku preferencí vyrovnané, s malým odstupem následuje papír. Na
posledním místě se umístily hračky z kovu. Toto pořadí platí i při členění respondentů
do skupin podle vzdělání, počtu dětí a příjmových skupin. Jedinou výjimkou je
příjmová skupina s rodinným měsíčním příjmem do 10 tis. Kč, která preferuje plastové
hračky, následují společně dřevěné a textilní a nakonec s větším odstupem papírové a kovové.

Rozvoj paměti a myšlenkových operací
Při hře se procvičují dovednosti jako je řazení, třídění, rozpoznávání rozdílů v barvách
nebo tvarech. U dětí v předškolním věku převládá názorné myšlení, díky didaktickým
pomůckám dokáží doplňovat číslice podle četnosti výskytu obrázku, umí rozlišit části
od celku nebo hledat kontrasty. Děti se učí pojmenovávat jednotlivé části těla, osvojují
si pojmy jako je nahoře, dole, vlevo, vpravo, menší, větší, největší, apod. Měli bychom
je vést k logickému a úmyslnému
zapamatování si.

Hra s hračkami je jednou z nezbytných podmínek pro zdravý tělesný i duševní vývoj
dítěte. Cvičí smysly, rozvíjí řeč, fantazii, paměť a myšlení, působí na city, vychovává
vůli a může kladně rozvíjet povahové vlastnosti, jako je píle, samostatnost, vytrvalost,
sebedůvěra a nesobeckost.
RETRO KOSTKY

CONTACT US
Created with WebSite X5


POLICY
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Phasellus a sagittis massa.
Duis non arcu venenatis, cursus ex.
Fotokostky -  zakázková výroba
dřevěných skládacích kostek
Návrat na obsah